Bratislava - Krasňany

OZ Varianty

Tvorivá dramatika

kluby ° workshopy ° kurzy


Celoročné kluby tvorivej dramatiky pre deti a mládež 

 

Kluby tvorivej dramatiky pre deti a mládež vo veku 6 -17 rokov

Chcete, aby sa vaše dieťa lepšie orientovalo v sociálnych vzťahoch? Chcete, aby viacej rozumelo sebe a okoliu, aby lepšie dokázalo komunikovať s vrstovníkmi ale aj s dospelými? Pokladáte za nutné rozvíjať vo vašom dieťati kreativitu a individualitu? Chcete, aby vaše dieťa rozvíjalo zručnosti javiskovej práce s telom a hlasom? Potom svoje dieťa prihláste na hodiny tvorivej dramatiky s Radkou.


Aktuálne skupiny:
Vek 9-14 rokov /každú stredu o 15.00 hod.  
Vek 6-8 rokov /každú stredu o 16.30 hod.

 

Kurz tvorivej dramatiky pre dospelých

Kurz využíva metódy a techniky tvorivej dramatiky  na podporu komunikačných a sociálnych zručností.  Rozvíja improvizačné zručností, tvorivosť,  empatiu  a emocionalitu. 
Dáva priestor skúmať vlastné životné postoje a vzorce správania v bezpečnom prostredí takpovediac "nanečisto".

Z oblasti divadla sa zameriava na rozvíjanie javiskovej reči, javiskového pohybu. Pomáha účastníkom v posilňovaní zručností spojených s vystupovaním na verejnosti.

Kurz je určený pre všetkých, ktorí sa neboja vystúpiť zo zaužívaných stereotypov a chcú sa o sebe dozvedieť niečo viacej.

Aktuálne skupiny:
Každú stredu od 18.30 do 20.00
V Novej Cvernovke v Bratislave

Stretnutie plné variantov

Z Varianty každoročne usporadúva workshopy tvorivej dramatiky pre pedagógov, lektorov a všetkých záujemcov o tvorivú dramatiku. Snažíme sa do Bratislavy pozývať zaujímavých a inšpiratívnych lektorov predovšetkým z Českej republiky.

Posledný sa uskutočnil 189.. a 19.9.2020. 


Čo je cieľom týchto stretnutí?

 Prinášať nové podnety a inšpiráciu v oblasti práce s deťmi,mladými ľuďmi aj dospelými
Prinášať nové podnety pre amatérskych divadelných umelcov
Podporiť a motivovať učiteľov dramatickej výchovy v ich práci
Vytvárať mosty medzi českými a slovenskými učiteľmi, amatérskymi umelcami a podporovať vzájomné stretávanie ľudí so spoločnými záujmami

Čo je náplňou stretnutí?

Práca na téme, ktorá bude spracúvaná metódami a postupmi tvorivej dramatiky (edukačná dráma)

 

​​Pre koho sú workshopy určené?

Pre učiteľov tvorivej dramatiky a pre ostatných pedagogických a výchovných pracovníkov, ktorí využívajú metódy a postupy tvorivej dramatiky vo výučbe alebo v práci s detskými alebo dospelými kolektívmi a súčasne aj pre všetkých, ktorí sa chcú rozvíjať v oblasti komunikačných a sociálnych zručností a pre tých,ktorí sa chcú dozvedieť niečo nové a inšpiratívne.

 

Prázdninové kurzy pre deti a mládež

Letný kurz pre mládež

Letný týždenný kurz zameraný na tvorivú dramatiku a umenie, vyvážený ľahkými športovými aktivitami .
Dĺžka kurzu: 5 dní

 Aktivity počas kurzu:

  • rozvíjanie zručností v oblasti tvorivej dramatiky a divadelnej práce (všetky aktivity vychádzajúce z tvorivej dramatiky by mali v závere týždňa vyústiť do krátkeho divadelného tvaru)
  • športové aktivity: účastníci kurzu si môžu podľa vlastného výberu každé ráno zahrať volejbal, ringo, basketbal alebo iné outdoorové hry
  • celodenný výlet do galérie Danubiana s odborným animátorským vedením 
  • „Prázdninové cesty mestom“ - dvojhodinový animačný program v centre Bratislavy zameraný na rôzne umelecké slohy. Daniela Križanová účastníkov hravou formou prevedie po pamiatkach a zákutiach starej Bratislavy.
 

Zážitokovo-umelecký kurz pre deti

Dĺžka kurzu: 5 dní

Aktivity počas kurzu:

  • Spoznávanie umelecky zaujímavých miest Bratislavy cez ich príbehy. Je koncipovaný ako zážitkové doobedné „prechádzky“ mestom, ktoré sa následne vo výtvarnej dielni priamo pretavia do vlastnej tvorby.
  • Kurz tvorivej dramatiky v priestoroch RC Ráčik s Radkou. Na pozadí poznávaných príbehov budú deti rozvíjať sociálne a komunikačné zručnosti cez zážitkové činnosti a tiež zručnosti v oblasti divadelnej práce.
  • Ľahké športové aktivity na ihrisku (v prípade nepriazne počasia v telocvični)