Bratislava - Krasňany

OZ Varianty

Tvorivá dramatika

kluby ° workshopy ° kurzy


Celoročné kluby tvorivej dramatiky pre deti a mládež 

Kluby tvorivej dramatiky pre deti a mládež vo veku 6 -18 rokov

Chcete, aby sa vaše dieťa lepšie orientovalo v sociálnych vzťahoch? Chcete, aby viacej rozumelo sebe a okoliu, aby lepšie dokázalo komunikovať s vrstovníkmi ale aj s dospelými? Pokladáte za nutné rozvíjať vo vašom dieťati kreativitu a individualitu? Chcete, aby vaše dieťa rozvíjalo zručnosti javiskovej práce s telom a hlasom? Potom svoje dieťa prihláste na hodiny tvorivej dramatiky s Radkou. 

Metódami tvorivej dramatiky, ponorením sa do príbehov, si vyskúšajú vstúpiť do sveta iných postáv. Naučia sa príbehy dramatizovať, naučia sa komunikovať telom, gestom, mimikou aj slovom. Budú posilňovať  zručnosti ako je spolupráca, zdravá komunikácia ale aj prezentácia vlastnej tvorby.

Aktuálne skupiny:
Vek 9-15 rokov /každú stredu o 15.00 hod.  


Kurz tvorivej dramatiky pre dospelých

Kurz využíva metódy a techniky tvorivej dramatiky  na podporu komunikačných a sociálnych zručností.  Rozvíja improvizačné zručností, tvorivosť,  empatiu  a emocionalitu. 
Dáva priestor skúmať vlastné životné postoje a vzorce správania v bezpečnom prostredí takpovediac "nanečisto".

Z oblasti divadla sa zameriava na rozvíjanie javiskovej reči, javiskového pohybu. Pomáha účastníkom v posilňovaní zručností spojených s vystupovaním na verejnosti.

Kurz je určený pre všetkých, ktorí sa neboja vystúpiť zo zaužívaných stereotypov a chcú sa o sebe dozvedieť niečo viacej.

Aktuálne skupiny:


Stretnutie plné variantov

Z Varianty každoročne usporadúva workshopy tvorivej dramatiky pre pedagógov, lektorov a všetkých záujemcov o tvorivú dramatiku. Snažíme sa do Bratislavy pozývať zaujímavých a inšpiratívnych lektorov predovšetkým z Českej republiky.

Posledný sa uskutočnil 189.. a 19.9.2020. 


Čo je cieľom týchto stretnutí?

 Prinášať nové podnety a inšpiráciu v oblasti práce s deťmi,mladými ľuďmi aj dospelými
Prinášať nové podnety pre amatérskych divadelných umelcov
Podporiť a motivovať učiteľov dramatickej výchovy v ich práci
Vytvárať mosty medzi českými a slovenskými učiteľmi, amatérskymi umelcami a podporovať vzájomné stretávanie ľudí so spoločnými záujmami

Čo je náplňou stretnutí?

Práca na téme, ktorá bude spracúvaná metódami a postupmi tvorivej dramatiky (edukačná dráma)

 

​​Pre koho sú workshopy určené?

Pre učiteľov tvorivej dramatiky a pre ostatných pedagogických a výchovných pracovníkov, ktorí využívajú metódy a postupy tvorivej dramatiky vo výučbe alebo v práci s detskými alebo dospelými kolektívmi a súčasne aj pre všetkých, ktorí sa chcú rozvíjať v oblasti komunikačných a sociálnych zručností a pre tých,ktorí sa chcú dozvedieť niečo nové a inšpiratívne.

 

Prázdninové kurzy pre deti a mládež

Letný kurz pre mládež

Letný týždenný kurz zameraný na tvorivú dramatiku a umenie, vyvážený ľahkými športovými aktivitami .
Dĺžka kurzu: 5 dní

 Aktivity počas kurzu:

  • rozvíjanie zručností v oblasti tvorivej dramatiky a divadelnej práce (všetky aktivity vychádzajúce z tvorivej dramatiky by mali v závere týždňa vyústiť do krátkeho divadelného tvaru)
  • športové aktivity: účastníci kurzu si môžu podľa vlastného výberu každé ráno zahrať volejbal, ringo, basketbal alebo iné outdoorové hry
  • celodenný výlet do galérie Danubiana s odborným animátorským vedením 
  • „Prázdninové cesty mestom“ - dvojhodinový animačný program v centre Bratislavy zameraný na rôzne umelecké slohy. Daniela Križanová účastníkov hravou formou prevedie po pamiatkach a zákutiach starej Bratislavy.
 

Zážitokovo-umelecký kurz pre deti

Dĺžka kurzu: 5 dní

Aktivity počas kurzu:

  • Spoznávanie umelecky zaujímavých miest Bratislavy cez ich príbehy. Je koncipovaný ako zážitkové doobedné „prechádzky“ mestom, ktoré sa následne vo výtvarnej dielni priamo pretavia do vlastnej tvorby.
  • Kurz tvorivej dramatiky v priestoroch RC Ráčik s Radkou. Na pozadí poznávaných príbehov budú deti rozvíjať sociálne a komunikačné zručnosti cez zážitkové činnosti a tiež zručnosti v oblasti divadelnej práce.
  • Ľahké športové aktivity na ihrisku (v prípade nepriazne počasia v telocvični)