Bratislava - Krasňany

OZ Varianty

Psychologické poradenstvo 


Deti a mládež

Pri práci s deťmi a mládežou sa najprv stretávam s rodičom/rodičmi alebo s celou rodinou, podľa veku dieťaťa. Cieľom je získať informácie o dosavadnom vývinu dieťaťa, aktuálnej situácii a otázkach, ktoré potrebujú riešiť. Následne si dohodneme možnosti ďalšej spolupráce:


Výchovné poradenstvo

Niekedy si rodičia potrebujú ujasniť výchovné postupy, poradiť sa ohľadom konkrétnych situácií alebo tém. Prebiehá formou rozhovorov s rodičmi.


Psychologické poradenstvo

Jedná sa o krátkodobejšiu spoluprácu, kedy pracujem s dieťaťom počas 3-5 stretnutí a následne konzultujem s rodičmi.


Dlhodobá práca

Jedná sa o dlhodobejšiu spoluprácu, kedy pracujem s dieťaťom počas pravidelných stretnutí, vo frekvencii raz do týždňa. V pravidelných intervaloch konzultujem s rodičmi.


Forma

Stretnutia trvajú 50 minút a prebiehajú vo vopred dohodnutých termínoch.Metódy

Za základný postoj pre prácu s deťmi a mladými ľuďmi považujem rešpekt, ako ohľad na individuálne potreby, odlišnosti a dôstojnosť človeka. Cez prijatie dieťaťa a dôveru v jeho tendenciu napredovať a získávať kompetencie, je možné uskutočniť zmeny a podporiť pozitívny vývin.

Pri práci s predškolskými a mladšími školskými deťmi používam prvky hrovej terapie, pretože hra je pre dieťa prirodzený spôsob komunikácie. So staršími deťmi a adolescentami využívam rozhovor, prácu s pracovnými listami, aj prácu s imagináciami.


Dospelí

Dospelí vyhľadávajú pomoc psychológa pre ťažkosti vo vzťahoch, zvládanie náročných životných situácií a stresu, zvládanie vlastných emócií, stavy úzkostí, depresie, psychosomatické ťažkosti a aj osobnostný rozvoj.

Prvé stretnutie je zamerané na získanie podrobných informácií o súčasných ťažkostiach, ich histórii a vedie k rozhodnutiu o možnostiach spolupráce alebo odporúčaní iných postupov liečby.


Poradenstvo

Prebieha v pravideľných stretnutiach vo frekvencii väčšinou raz do týždňa alebo raz za dva týždne. Zlepšenie stavu prichádza postupne a dlhodobá práca prináša trvalejšie výsledky.


Forma

Stretnutia trvajú 50 minút a prebiehajú vo vopred dohodnutých termínoch.


Metódy

Hlavným nástrojom práce je rozhovor a vytvorenie pracovného liečivého terapeutického vzťahu. Psychológ klienta sprevádza pri hľadaní príčin ťažkostí a nových spôsoboch riešenia. Okrem rozhovoru využívam aj terapeutickú prácu s imagináciami a konkrétnymi symbolmi, terapeutické postupy terapie EFT (Emotion-focused therapy; slov. Terapia zameraná na emócie) a terapeutické postupy terapie EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing; slov. Desenzitizácia a spracovanie pomocou očných pohybov). 
Lektorka:

Mgr. Miroslava Kumančíková 

Vyštudovala psychológiu a pedagogiku na Filozofickej fakulte UK v Prahe. Má skúsenosti s prácou v poradenskom zariadení pre deti, rodičov, učiteľov. Absolvovala psychoterapeutický výcvik v dynamickej skupinovej psychoterapii, katatýmne-imaginatívnej psychoterapii, výcvik v EFT (terapie zameraná na emócie)-úroveň A a základný výcvik v EMDR terapii (Desenzitizácia a spracovanie pomocou očných pohybov).

Je lektorkou kurzov "Rešpektovať a byť rešpektovaný" na Slovensku. 

Je členkou Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti, Slovenskej spoločnosti pre katatýmne-imaginatívnu psychoterapiu, Českého institutu pro psychotraumatologii a EMDR.

Cenník:

5o - minútové stretnutie - deti a mládež ............................................ 40 Eur
5o - minútové stretnutie - dospelí ....................................................... 45 Eur

50 - minútové stretnutie - rodičia ........................................................ 45 Eur

90 - minútové stretnutie - rodičia.........................................................80 Eur


Adresa (miesto stretnutia):

Pekná cesta 15

Bratislava - Rača

Kontakt:  

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na:

mirka.kum@gmail.com 
0905 934372

prípadne 

ozvarianty@gmail.com