Bratislava - Krasňany

OZ Varianty

O nás

 • Fungujeme od decembra 2013.
 • Centrom nášho záujmu je rozvoj komunikačných zručností, emocionality, empatie a podpora zdravých vzťahov medzi ľuďmi. 
 • Sme občianske združenie, ktoré sme založili ako dve kamarátky, ktoré majú rovnaký pohľad na svet, aby sme vytvorili priestor,  kde môžeme robiť veci po svojom.  Ako psychologička a tvorivá dramatička  ponúkame psychologické poradentvo pre rodičov a deti a kluby pre deti, mládež a dospelých, kde sa dramatické metódy využívajú na rozvoj osobnosti.  Takisto organizujeme vzdelávacie workshopy a denné tábory. 
 • Počas rokov 2016 a 2017 sme boli  zapojení do projektu OZ Stará jedáleň , ktoré sa usiluje vybudovať  komunitné a mládežnícke centrum v Krasňanoch v Bratislave. 


Náš tím

Mgr. Miroslava Kumančíková

 • Vyštudovala psychológiu a pedagogiku na Filozofickej fakulte UK v Prahe.

 • Poskytuje psychologické poradenstvo pre deti, rodičov a učiteĺov a má skúsenosť s prácou s triednymi kolektívmi a so zážitkovou pedagogikou.

 • Absolvovala psychoterapeutický výcvik v dynamickej skupinovej psychoterapii a v katatýmne imaginatívnej psychoterapii.

 • Je lektorkou kurzov "Rešpektovať a byť rešpektovaný" na Slovensku.

Mgr. Radka Kukurugyová

 • Vyštudovala tvorivú dramatiku na Divadelnej fakulte Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne a učiteľstvo hudobnej výchovy na Pedagogickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne.

 • Vyučovala metodiku tvorivej dramatiky a hudobnej výchovy, tvorivú dramatiku, základy dramaturgie a dejiny divadla na Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša v Topoľčanoch a na Pedagogickej a sociálnej akadémii v Bratislave.

 • Je autorkou  učebníc pre študentov stredných škôl v oblasti animačnej práce.

 • Vedie kurzy tvorivej dramatiky pre deti a pre dospelých .