Bratislava - Krasňany

OZ Varianty

Aktuálna ponuka


 

Kluby tvorivej dramatiky pre deti 

Vek: 8-14 rokov


Každú stredu od 22.septembra 2021!!!

Miesto: RC Ráčik, Pekná cesta 9, Bratislava - Krasňany
Čas: od 15.00 do do 16.30 hod. 
Cena: 70,-€ polrok

Lektorka: Mgr. Radka Kukurugyová

Kontakt: ozvarianty@gmail.comObjav v sebe tvorivosť

Kurz tvorivej dramatiky pre dospelýchKurz využíva metódy a techniky tvorivej dramatiky a divadla  na podporu komunikačných a sociálnych zručností. Rozvíja improvizačné zručnosti, tvorivosť, empatiu a emocionalitu.
Dáva priestor skúmať vlastné životné postoje a vzorce správania v bezpečnom prostredí takpovediac "nanečisto".

Z oblasti divadla sa zameriava na rozvíjanie javiskovej reči, javiskového pohybu. Pomáha účastníkom v posilňovaní zručností spojených s vystupovaním na verejnosti.

Kurz je určený pre všetkých, ktorí sa neboja vystúpiť zo zaužívaných stereotypov. Chcú rozvíjať svoj kreatívny potenciál a objavovať samých seba :-)

Termín kurzu: o novom termíne vás budeme informovať

Miesto: Stará jedáleň, Pekná cesta 4, Bratislava

Cena za celý kurz: 85,-€


Psychologické poradenstvo

Čas konzultácie: po dohode

Miesto: Pekná cesta 15, Bratislava - Krasňany
Cena: 50 min. konzultácia - 35€, 90 min. konzultácia - 60€

Kontakt: mirka.kum@gmail.com