Bratislava - Krasňany

OZ Varianty

Aktuálna ponuka

 

Stretnutie plné variantov

4. ročník metodických workshopov tvorivej dramatiky

Bratislava, 7. – 8. marca 2020

Návraty do histórie
  •    Ako sprostredkovať deťom a mládeži zážitkovou formou témy vzdialenej minulosti? Čo je štruktúrovaná dráma a ako môže motivovať deti k záujmu o témy z minulosti? Ako s detským kolektívom pretaviť historickú predlohu do jednoduchého javiskového tvaru prostredníctvom dramatickej hry? Všetky tieto metódy a techniky si spoločne vyskúšame a predstavíme.
  • Workshop je určený pre  učiteľov dejepisu základných a stredných škôl, ZUŠ, pre ostatných pedagogických a výchovných pracovníkov, ktorí využívajú metódy a postupy tvorivej dramatiky vo výučbe alebo v práci s detskými prípadne dospelými kolektívmi, pre všetkých, ktorí sa chcú priamo v praxi oboznámiť s tým, čo je a čo nie je tvorivá dramatika, čo ponúka vo vzdelávaní a v sebarozvoji .
  • Náplň stretnutia:V sobotu sa zameriame na využitie prvkov dramatickej výchovy vo výučbe starších dejín (14 - 15. storočia). V nedeľu budú v hľadáčiku nášho záujmu možnosti divadelnej práce s historickými témami. 

Lektorka: Mgr. et MgA. Iva Vachková, PhD.

Cena dvojdňového workshopu: 30,- €
POZOR!!! Ponúkame 50% zľavu pre pedagogických pracovníkov 

Miesto konania: RC Ráčik, Pekná cesta 9, 831 52 Bratislava
Čas konania: sobota 9.00 - 16.00 hod.

                           nedeľa 9.00 - 12,30 hod.

V prípade záujmu nás kontaktujte na: ozvarianty@gmail.com


PRÍBEHU NA STOPE!


Týždenný divadelný, zážitkovo-umelecký kurz pre deti vo veku 8-15 rokov

Termín: 10.-14. augusta 2020


Miesto: RC Ráčik, Pekná cesta 9, Bratislava - Krasňany

Čaká nás týždeň plný hier, improvizácie, divadelných techník, objavovania príbehov v knihách, na ulici aj na javisku, aktivít v teréne, vyrábanie vlastných svetov, postáv, hrdinov, stretnutí s umením... a na konci predstavenie!

Lektorky: Mgr. Radka Kukurugyová a Mgr. art. Veronika Kořínková
Cena: 120,-€
Kontakt: ozvarianty@gmail.com
T.č. : 0918 535 644

 

Kurz tvorivej dramatiky pre dospelých

Kurz využíva metódy a techniky tvorivej dramatiky na podporu komunikačných a sociálnych zručností. Rozvíja improvizačné zručností, tvorivosť, empatiu a emocionalitu.
Dáva priestor skúmať vlastné životné postoje a vzorce správania v bezpečnom prostredí takpovediac "nanečisto".

Z oblasti divadla sa zameriava na rozvíjanie javiskovej reči, javiskového pohybu. Pomáha účastníkom v posilňovaní zručností spojených s vystupovaním na verejnosti.

Kurz je určený pre všetkých, ktorí sa neboja vystúpiť zo zaužívaných stereotypov a chcú sa o sebe dozvedieť niečo viacej.
Každú stredu od 18.30 do 20.00 hod.

V Novej Cvernovke v Bratislave

Začíname 2.10.2019 

Úvodná hodina ZDARMA!!! 

Cena: 100,- €/ 10 lekcií (90 min.)  

 

Kluby tvorivej dramatiky pre deti

Vek: 6-8 rokov

Otvárame od septembra 2019!!

každú stredu

Miesto: RC Ráčik, Pekná cesta 9, Bratislava - Krasňany
Čas: od 16.30 do 17.15 hod.
Cena: 3€/1 lekcia
Lektorka: Mgr. Radka Kukurugyová

Kontakt: ozvarianty@gmail.com
Zmena času vyhradená. Klub bude otvorený v prípade minimálneho počtu 8 prihlásených detí.

 

Kluby tvorivej dramatiky pre deti 

Vek: 9-14 rokov

Pokračuje

Každú stredu

Miesto: RC Ráčik, Pekná cesta 9, Bratislava - Krasňany
Čas: od 15.00 do do 16.30 hod. 
Cena: 3,50€/90 min

Lektorka: Mgr. Radka Kukurugyová

Kontakt: ozvarianty@gmail.com


 
 

 

Psychologické poradenstvo

Čas konzultácie: po dohode

Miesto: Pekná cesta 15, Bratislava - Krasňany
Cena: 50 min. konzultácia - 25€, 90 min. konzultácia - 40€

Kontakt: mirka.kum@gmail.com